Organisationsutveckling

Organisationsutveckling 

 

 All måluppfyllelse börjar i tanken och förverkligas genom handling.
Mindprogress hjälper ledare, team och organisationer att öka resultaten genom att förbättra tankekvalité, förhållningssätt, beteenden och arbetssätt.
Gemensamma mål som alla är delaktiga i gör att implementeringsarbetet sker samtidigt som individuella drivkrafter och kompetenser tas tillvara. Det spar både tid och frigör energi. Tydliga målbilder, förbättringar av arbetssätt och struktur i kombination med mjuka värden möjliggör enastående resultat!

 

 

Verktygslåda


Positiv psykologi
Lean management
Coaching för ledare och grupper
Mental Träning
Psykisk beredskapsträning
Kris- och konflikthantering
Kognitiv psykologi
Stresshantering
Supported Employment
Arbetsmarknadscoaching
Diversity management

Yamina är en varm estradör med pondus och tydlighet. Dessutom är hon en professionell och nyfiken samarbetspartner som ser nya möjligheter och banar väg för innovation. En fantastisk resurs i viktiga projekt. Vi har haft förmånen att samarbeta med henne kring Södertörnskonferensen där hon med bravur modererade en heldagskonferens med toppolitiker och tjänstemän från åtta Stockholmskommuner. Yaminas tydliga och raka kommunikation innan, under och efter vår konferens var en starkt bidragande orsak till att konferensen nådde sin målsättning att både skapa inspiration och leda till konkreta idéer för kommande samarbeten. Våra varmaste rekommendationer att anlita Yamina om ni söker en moderator som lyckas sätta människan i centrum och lyfta engagemanget till en ny nivå.

Sofia Gyllenswärd & Veronica Persson Kangas

Projektledare Södertörnskonferensen 2017, Södertälje och Nykvarns Kommun

Great speakers, mindful presentations and amazing music to make us think and broaden our minds! Definitely worth coming at @TEDxStockholm

Jaume Anguera

Adience , TEDx Stockholm Lighthouse 25th of November 2017