Föreläsningar

Om mig i rollen som föreläsare 

 Publiken får följa med på vindlande resor genom skratt, spänning, motgångar och medgångar och  jag bjuder frikostigt på mig själv.  Jag utmanar traditionella föreställningar  och höjer blicken mot nya möjligheter och förhållningssätt, samarbete, gemenskap och glädje. Min  specialitet är att sätta människan i centrum och få individer och grupper att  nå mål och prestera på topp. Med ena foten i individperspektivet och den andra i samhällsperspektivet växlar jag  mellan den lilla människans tankar och den stora världens möjligheter,  mellan emotionellt djup  och intellektuell höjd, teori och praktisk tillämpning .
Jag pratar om ämnen som prestation, flow, ledarskap, digitalisering, framtid och hur man sätter mål och skapar prestationsmiljöer så att varje individ kan utvecklas optimalt. Mina föreläsningar  underbyggs med vetenskaplig forskning från bland annat psykologins, nationalekonomins och naturvetenskapens fantastiska världar.
Ingen lämnar rummet utan att må och prestera bättre!

Yamina framför Tre prestationsmyter  på Kronprinsessparets stiftelses seminarium Motivation hos barn och unga, Kungliga slottet.

Tre prestationsmyter

Publiken får följa med på min personliga resa från låst och rädd simmarflicka till Sveriges första världsrekordhållare  i fridykning. Föreläsningen utmanar vår traditionella syn på prestation och vi bokstavligen dyker in i den  föreställningsvärld som lägger grunden för  ledarskapet som vi sen utövar på oss själva och andra.
Föreläsningen  höjer blicken mot framtidens ledarskap där samarbete, lyhördhet, gemenskap och glädje lägger grunden för en bra prestationsmiljö för alla.
Undervattensvärlden är mystisk, vacker och spännande – liksom de bilder som visas. Lyssnarna inspireras till att spränga sina egna gränser och utmanar gamla föreställningar kring hur man når mål och presterar på topp.
Föreläsningen spänner över  ämnen som prestation, ledarskap,  innovation och motivation och hur man sätter mål och skapar prestationsmiljöer så att varje individ hittar sin fulla kraft.
Ingen lämnar rummet utan att börja reflektera – och agera bättre!

Bättre prestationer med mindre ansträngning 

Vi lever i en paradox: Å ena sidan behöver vi vara kreativa och högpresterande för att kunna ligga i framkant – Å andra sidan blir förändringstakten allt högre med stress, tunnelseende och utmattning som följd.
Så hur ska vi hantera en tid av ständig förändring och samtidigt kunna prestera bättre med mindre ansträngning?
Publiken får bokstavligt talat följa med under ytan och in i mentala tekniker som gör det lätt att hitta rätt fokus och en avspänd effektivitet. Föreläsningen bygger på mina egna erfarenheter från världens mest mentala sport och har sin grund i prestationspsykologisk forskning. Den tar med publiken på en experimentell resa där vi tillsammans undersöker kraften i olika mentala verktyg utifrån varje deltagares egen vardag. Föreläsningen mynnar ut konkreta tekniker som skapar just det fokus som krävs – för att prestera bättre med mindre ansträngning!!

TEDx talet One last breath-what freediving can teach leaders har streamats över 15000  gånger på YouTube.