Coaching & Mental Träning

Sätt turbo på utvecklingen genom Mindprogress coaching!

 

Jag coachar framförallt ledare, konsulter och idrottsmän. Mitt personliga mål som coach är att upprätthålla min förmåga att möta vilken människa som helst, oavsett bakgrund, ålder, situation eller utmaning.  I coachingen får du ett professionellt bollplank som inkluderar hela människan och organisationen, oavsett om det handlar om dig, eller de du leder. Genom att öka medvetenheten och förankringen i dina egna tankar och känslor blir det enklare att fokusera på rätt saker, fatta rätt beslut, kommunicera tydligare och nå dina mål.
Jag ger dig stöd och uppmuntran på vägen och bidrar med mina kunskaper kring bland annat mental träning, psykisk beredskapsträning, prestationspsykologi, ledarskap, organisationsutveckling mm. Då och då delar jag med mig av erfarenheter och tankar i syfte att berika samtalet – och faktiskt också göra det mänskligt och jämlikt.
Jag kan också komma att ge dig personlig feedback. Du får support att de när du är på rätt väg och också om du tänker och agerar avvikande från målet. 

Varje coachingsession anpassas efter dina specifika behov. Inför varje möte väljer du vad du vill fokusera på och coachingen kan omfatta målområden som till exempel:

  • Hitta rätt fokus  
  • Vidareutveckla dina styrkor
  • Överkom mentala hinder och begränsningar
  • Planera rätt och skapa bättre förutsättningar för framgång
  • Fatta beslut och kommunicera inåt och utåt på ett ännu mer effektfullt sätt
  • Leda mot resultat och nå mål 

Med en ökad tankekvalité och insikt om vem du är, sortering av dina tankar och ett samlat fokus kommer din livskvalité och resultatet av dina insatser garanterat att förbättras både för dig själv – och för de omkring dig!

Mental träning

Mental träning är  en systematisk, långsiktig och stegvis uppbyggd träning av mentala förmågor, attityder och  processer. Det är en kognitiv och emotionell träning där ”inre bilder” betonas och används mer än tankeprocesser.Fokus ligger på resursupptäckt och resursutveckling.

Integrerad mental träning bygger på på forskning vid Uppsala Universitet under 1960-talet omkring sambandet mellan hjärna och kropp, alternativa medvetandeformer och effekten av träning av mentala processer (Uneståhl 1973). De processer som tränas under avslappning är tankar, inre bilder (Självbild, målbilder), attityder och det ”inre klimatet” (känslor och reaktioner).*Uneståhl, Schill
När man slappnar av mentalt, dämpas aktiviteten i hjärnan ned (mäts med EEG) och förflyttas från främre pannloben till en större area än när man är vaken. I detta tillstånd är man mycket mer påverkbar än när man är vaken samtidigt som man har tillgång till mer information. Genom mentala avslappningstekniker kan alla lära sig att snabbt hitta till ett mentalt avslappnat tillstånd där målbilder kan programmeras.
Några användningsområden för IMT är att:

– Programmera gynnsamma tanke- och beteendemönster
– Befästa positiva målbilder
– Hantera stress
– Skapa positiva erfarenheter av framtida situationer
– Förbättra den motoriska inlärningen

Integrerad Mental Träning är en kraftfull metod som vilar på vetenskaplig grund för att lättare nå sina mål, hitta positiva förhållningssätt  och lära sig slappna av både fysiskt och mentalt.

Efter flera år av ett nära samarbete och utbyte är jag säker på att Yamina är en av Sveriges absolut skickligaste coacher. Hon har förmågan att snabbt fånga in och medvetandegöra vilka de kritiska utvecklingsområdena är just för den människan.
Hela processen balanserar ständigt mellan utmaning och trygghet så att det sker tillräckliga framsteg men bara i den takt som personen mäktar med. Yaminas förmåga byggs upp av såväl praktisk erfarenhet samt teoretisk grund vilket skapar hög grad av trovärdighet och förtroende. Hennes bredd av kunskaper som t.ex. mental träning, lean ledarskap, andningsteknik, personlig utveckling och gruppdynamik skapas en förmåga att alltid att möta de situationer som dyker upp i coachingen. Då arbete, hälsa och relationer alltid sitter ihop behöver man en coach som förstår helheten och hur sambanden ser ut. Med andra ord en coach som Yamina.
Robert Kusén

Head of SSAB ONE, SSAB

Att ta hjälp av Yamina för mental coachning har varit ett av mina bästa beslut någonsin. Det har varit ovärderligt att få perspektiv på min situation och hjälp att formulera en plan framåt. Jag känner ett större lugn och tillförsikt efter att vi pratat om vilka avvägningar jag står inför och hur jag kan hantera dem. Under Yaminas coachning har jag genomfört viktiga förändringar i mitt professionella och vardagliga liv och börjat arbeta med mentala verktyg såsom visualisering och målbilder. Det har stärkt mig både som människa och som idrottare.

Yamina har en unik förmåga att se sin klients behov på ett flexibelt och empatiskt sätt. Hon noterar detaljer utan att förlora helhetsperspektivet och har en mjuk pondus och positiv energi som smittar. Som person är hon varm, lyssnande och mycket klarsynt. Jag ger Yamina mina allra bästa rekommendationer utan reservationer.

Mikaela Holmberg

Guldmedaljör SM i Triathlon Långdistans 2021

Jag sökte Yaminas hjälp för att hitta tillbaka till glädjen i att tävla. Eftersom jag hade fått kontakt med Yamina genom mitt yrke, där Yamina proffsigt svetsat ihop vår duktiga grupp till ett superteam, blev det naturligt för mig att ta steget och kontakta henne även för privat del.
Tillsammans med Yamina har jag hittat nya tankesätt och nya vägar att gå. För mig har Yamina och det jobbet vi gjort tillsammans betytt att jag verkligen längtar efter att tävla igen och att jag nu känner mig oerhört stolt över vad jag har presterat och över vad jag kommer att prestera. Och som om inte det räckte har kunskaperna jag fått liksom spillt över på att annat i mitt liv också och jag ser att jag använder mig av det dagligen. Det gör mig glad och får mig att må bra!

Jag är så glad att jag tog steget och valde att kontakta Yamina.

För mig har hon varit en life changer! 

Anna Larsson

Uppfödare och Utställare av Faraohundar, Faouziah's Kennel

Jag vill börja med att säga wow!
Det började väldigt intensivt med många positiva resultat snabbt, vilket slutligen  resulterade  i en mycket lyckad säsong. 
Från att komma till Yamina som en vilsen person där motivationen sjönk efter hårt jobb utan resultat, så fick hon det att vända redan efter första mötet. En sak som jag tyckte var enastående bra var Yaminas förmåga att hitta just de lösningar som behövdes för att få mig i rätt riktning på ett mycket proffesionellt sätt.
Metoden för muskelavslappning var även ett förvånansvärt lyckat koncept som inte bara hjälpt mig under stressade situationer utan även med sömn och avkoppling.
Det finns ingen negativ respons eller kritik jag kan ge då jag tycker att allt i   våra tre möten har haft en positiv påverkan.

Tack så mycket!

Rasmus Skillhammar

Junior Golfare, gick från 37,69-65,85 på en säsong i SGF ranking