Mindprogress

Yamina Enedahl är Moderatorn, Föreläsaren, den Mentala coachen och Entrepenören vars mål är att bidra till en god samhällsutveckling. Mindprogress affärsidé är att förädla och sprida kunskap om de mentala förhållningssätt och den prestationskultur som får människor, team och organisationer att växa och utvecklas. Helt enkelt för att god tanke- och känslokvalité i kombination med rätt mål och rätt struktur lägger grunden för enastående resultat.
Redan som tonåring började Yamina Enedahl ifrågasätta vad som driver människor till att prestera på topp. En mental resa från barndomens simbassäng till det stora vida havet ledde till världsrekord i fridykning, författarskap, konsultjobb inom olika samhällssektorer  och medverkan i flera TV produktioner.

”Min yrkesvision är att utgöra en positiv skillnad i fler och fler människors liv vartefter jag utvecklar inre förmågor och fördjupar mina kunskaper. De sammanhang Mindprogress  verkar i ska bidra till att individer och organisationer växer och utvecklas, ett bättre samhälle och en bättre värld.”                                                                                                                                        

” Man skulle kunna tro att Sveriges första världsrekord i fridykning gjordes av en atletisk man med en enormt starkt psyke och med en stab av tränare, sponsorer, säkerhetsdykare och läkare omkring sig…

Men sanningen är att det gjordes av Yamina Enedahl, en rädd före detta simmarflicka som blev sin egen tränare och spräckte hål på prestationsmyter som inte bara är väl etablerade inom idrotten och i företagsvärlden, utan i hela vårt samhälle.

Yaminas  historia handlar om hur hon bröt den interna och externa kultur som traditionellt används för att få människor och organisationer att prestera på topp och hur hon fann nya förhållningssätt för att  både må bra och samtidigt prestera bättre än någon kvinna i världen hade gjort tidigare … ”