Under Ytan – Mentala höjder ur själens djup
av Yamina Enedahl

Under Ytan -mentala höjder ur själens djup är ett  självbiografiskt verk som förmedlar erfarenheter av mental styrka på toppnivå och inspirerar läsaren till att spränga sina egna gränser. 
Boken bygger på de dagboksanterckningar som Yamina skrev på sin resa mot Sveriges första världsrekord i fridykning. Den kan läsas som en roman, men också som en självhjälpsbok, för den som vill arbeta med sin egna personliga utveckling, sätta rätt mål och nå dem.

 Stark och Säker – Ett mentalt träningsprogram för golfare
av Yamina Enedahl
&
Stolt, Stark och Säker –  En bok om helhetsträning för golfare
av Jenny Hagman

Alla vet hur viktigt det är med den mentala biten för att prestera på topp som golfspelare.
I detta paket får du både boken Stolt, Stark och Säker –  En bok om helhetsträning för golfare och Stolt, Stark och Säker – Ett mentalt träningsprogram för golfareGenom att både läsa boken och lyssna på de nedladdningsbara träningsprogrammen ökar du dina möjlighet avsevärt för att lyckas bättre med din golf. 
Stolt, Stark & Säker – Ett mentalt träningsprogram för golfare är ett 6-veckors grundträningsprogram i mental träning för dig som vill utveckla dig själv som golfspelare och person.

Yamina har gjort det mentala  träningsprogrammet  samt skrivit ett kapitel i boken.

Huvudrätt – mental träning för alla
av Sara Olsson, Lars-Eric Uneståhl, Johan Olsson och Stig Wiklund

En mental kokbok sprungen ur erfarenhet och forskning. I den finns recept på lättsmälta portioner. Gott om plats för noteringar, frågor och svar. Praktiska övningar. Må bra! Utveckla dig själv, din organisation. Nystarta eller fortsätt med mental träning. I nuet. För framtiden. Alla har nytta av de verktyg för mental träning som många elitidrottare använt sig av i decennier.

Yamina har skrivit förordet.

Bortom Lean
av Joakim Bjurström 

I den här boken lanseras en ny modell för verksamhetsutveckling som tar vid där Lean tar slut. Författaren har gått tillbaka till källan och fångat upp de ingredienser som saknats i Lean. Många av dem tar avstamp i de universella principer som Japan byggde sin framgångssaga på från 1950-talet och framåt, men som valdes bort när Lean importerades till västvärlden. 

Yamina har bidragit med texter och coaching. 

 

 

Mental träning i idrott
av Lars-Eric Uneståhl och 
Anders Nilsson

Boken  vänder sig både till aktiva, som genom en självinstruerande egenträning vill förbättra sina möjligheter att lyckas, men också till tränare, ledare och föräldrar, som vill hjälpa sina ungdomar till bättre resultat.
Eftersom principerna för att lyckas i idrott har stora likheter med att lyckas på andra områden i livet, kan boken med behållning också läsas av alla.

Yamina har skrivit ett kapitel i boken.

Den Mentala Träningens Historia
Lars Eric Uneståhl har berättat och Pia Hellertz har skrivit

Boken skildrar en sann berättelse om en unik man, fil.dr. Lars-Eric Uneståhl och hans effektivautvecklings-metod, Mental träning, som har kommit att användas av miljontals människor runt om i världen, inte minst inom idrotten. Även i Sverige började det med idrotten, men sedan har den mentala träningen
spritt sig till i stort sett alla samhällsområden. Tusentals människor från skolbarn
till pensionärer har också använt träningen för sin personliga utveckling.

Yamina omnämns i ett kapitel  boken.