Coaching & Mental Träning

Efter flera år av ett nära samarbete och utbyte är jag säker på att Yamina är en av Sveriges absolut skickligaste coacher. Hon har förmågan att snabbt fånga in och medvetandegöra vilka de kritiska utvecklingsområdena är just för den människan.
Hela processen balanserar ständigt mellan utmaning och trygghet så att det sker tillräckliga framsteg men bara i den takt som personen mäktar med. Yaminas förmåga byggs upp av såväl praktisk erfarenhet samt teoretisk grund vilket skapar hög grad av trovärdighet och förtroende. Hennes bredd av kunskaper som t.ex. mental träning, lean ledarskap, andningsteknik, personlig utveckling och gruppdynamik skapas en förmåga att alltid att möta de situationer som dyker upp i coachingen. Då arbete, hälsa och relationer alltid sitter ihop behöver man en coach som förstår helheten och hur sambanden ser ut. Med andra ord en coach som Yamina.
Robert Kusén

Head of SSAB ONE, SSAB

Att ta hjälp av Yamina för mental coachning har varit ett av mina bästa beslut någonsin. Det har varit ovärderligt att få perspektiv på min situation och hjälp att formulera en plan framåt. Jag känner ett större lugn och tillförsikt efter att vi pratat om vilka avvägningar jag står inför och hur jag kan hantera dem. Under Yaminas coachning har jag genomfört viktiga förändringar i mitt professionella och vardagliga liv och börjat arbeta med mentala verktyg såsom visualisering och målbilder. Det har stärkt mig både som människa och som idrottare.

Yamina har en unik förmåga att se sin klients behov på ett flexibelt och empatiskt sätt. Hon noterar detaljer utan att förlora helhetsperspektivet och har en mjuk pondus och positiv energi som smittar. Som person är hon varm, lyssnande och mycket klarsynt. Jag ger Yamina mina allra bästa rekommendationer utan reservationer.

Mikaela Holmberg

Triathlet

Jag sökte Yaminas hjälp för att hitta tillbaka till glädjen i att tävla. Eftersom jag hade fått kontakt med Yamina genom mitt yrke, där Yamina proffsigt svetsat ihop vår duktiga grupp till ett superteam, blev det naturligt för mig att ta steget och kontakta henne även för privat del.
Tillsammans med Yamina har jag hittat nya tankesätt och nya vägar att gå. För mig har Yamina och det jobbet vi gjort tillsammans betytt att jag verkligen längtar efter att tävla igen och att jag nu känner mig oerhört stolt över vad jag har presterat och över vad jag kommer att prestera. Och som om inte det räckte har kunskaperna jag fått liksom spillt över på att annat i mitt liv också och jag ser att jag använder mig av det dagligen. Det gör mig glad och får mig att må bra!

Jag är så glad att jag tog steget och valde att kontakta Yamina.

För mig har hon varit en life changer! 

Anna Larsson

Uppfödare och Utställare av Faraohundar, Faouziah's Kennel

Coaching

Genom frågor och självupptäckt blir du hjälpt att identifiera och nå dina mål. Syftet med coachningen är att hitta och frigöra din kraft och dina resurser. Under coachingen konkretiseras mål som du vill förverkliga och som ligger i linje med vem du är och vem du vill bli. Du får verktyg för att tänka i optimala banor och inspireras att gå från nuvarande situation till ditt önskade läge. Med en ökad tankekvalité och insikt om vem du är, sortering av dina tankar och ett samlat fokus kommer din livskvalité och resultatet av dina insatser garanterat att förbättras både för dig själv – och för de omkring dig.

Mental träning

Mental träning är en systematisk, långsiktig och stegvis uppbyggd träning av mentala förmågor, attityder och  processer. Det är en kognitiv och emotionell träning där ”inre bilder” betonas och används mer än tankeprocesser.
Fokus ligger på resursupptäckt och resursutveckling.  Namnet skapades 1969 och bygger på forskning vid Uppsala Universitet under 1960-talet omkring sambandet mellan hjärna och kropp, alternativa medvetandeformer och effekten av träning av mentala processer (Uneståhl 1973). De processer som tränas är tankar, inre bilder (Självbild, målbilder), attityder och det ”inre klimatet” (känslor och reaktioner).*Uneståhl, Schill
När man slappnar av mentalt, dämpas aktiviteten i hjärnan ned (mäts med EEG) och förflyttas från främre pannloben till en större area än när man är vaken. I detta tillstånd är man mycket mer påverkbar än när man är vaken samtidigt som man har tillgång till mer information. Genom mentala avslappningstekniker kan alla lära sig att snabbt hitta till ett mentalt avslappnat tillstånd där målbilder kan programmeras.

Några användningsområden för IMT är att:

– Programmera gynnsamma tanke- och beteendemönster
– Befästa positiva målbilder
– Hantera stress
– Skapa positiva erfarenheter av framtida situationer
– Förbättra den motoriska inlärningen

Integrerad Mental Träning är en kraftfull metod och vetenskapligt utvecklad metod för att nå mål och lära sig slappna av både fysiskt och mentalt.